კვლევითი მიმართულებები

  • თავდაცვა და საერთაშორისო უსაფრთხოება
  • სამხედრო სტრატეგია
  • კიბერუსაფრთხოება
  • ეროვნული უსაფრთხოება და დაზვერვა
  • დეზინფორმაცია და სხვა ჰიბრიდული საფრთხეები
  • ეკონომიკური უსაფრთხოება
  • ენერგო უსაფრთხოება