პუბლიკაციები

ივნისი 2023

კიბერდანაშაულის გამოცდილება საქართველოში

ნოემბერი 2022

უსაფრთხოების ახალი წესრიგი შავ ზღვაში: საქართველოს როლი